piątek, 23 maja 2014

Blogi w edukacji


  • Blogodydaktyka - jedna z wyspecjalizowanych gałęzi nowoczesnej dydaktyki, zajmująca się procesami nauczania i uczenia się za pomocą (tworzenia, korzystania z...) bloga.
  • Blog - tzw. dziennik sieciowy, rodzaj strony internetowej, która zawiera chronologicznie uporządkowane wpisy.

W szkole uczymy czytać, pisać, przekazujemy uczniom wiedzę na temat pierwotnych narzędzi służących komunikowaniu się, w ramach "powrotu do jaskini" dzieci na plastyce maczają palce w farbie, w późniejszych etapach edukacji dowiadują się kto i dlaczego wymyślił pióro, czemu ważnym wydarzeniem w dziejach świata było wynalezienie druku... Uczymy stosowania narzędzi, tak aby uczniowie mogli się nimi swobodnie posługiwać.

Tak samo powinniśmy potraktować nowe media: TIK, w tym witryny internetowe różnego rodzaju. Efektywne posługiwanie się blogiem wymaga od nas (i od uczniów) opanowania konkretnych umiejętności.